Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
21 Temmuz 2024 Pazar

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Bulutluluk

Belirli bir anda göğün bulutla kaplı bölümünün bütün göğe olan oranı. Bulutluluk, kestirme olarak bulunur 0 ( sıfır) ile 8 arasındaki sayılarla söylenir, (0), sıfır göğün iyice açık olması demektir. 8 ise, göğün iyice kapalı bulunmasını belirtir. Sözgelişi, “bulutluluk 5 tir’ denildiği zaman göğün yandan çoğu bulutla kaplı demektir. Bu durum, ‘‘gök 6 de 5 kapalıdır’ şeklinde orta ya konur. 10 üzerinden de belirtilir. Bulutluluk, önemli bir hava olayıdır. Çünkü, bulutluluk ile güneşlenme arasında yakın ilgi vardır. Bulutluluk, yeryüzünün türlü bölgelerinde günlük, aylık, yıllık değişmeler gösterir. Bulutluluğun değişmelerini, durumunu incelemek üzere eş-bulutluluk eğriler yani isonef ’ler çizilir. Bu eğriler bir haritada gösterilir. Herhangi bir yerde bulutlarla kaplı gökyüzüne oranını ifade eder. 0 ile 8 arası rakamlarla bulutluluk derecesi ifade edilir. “0’ gökyüzünün açık ‘8” ise gökyüzünün tamamen bulutlu olduğunu gösterir.

Bulutluluk kavramının tanımı toplam 13609 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler