Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
18 Mayıs 2024 Cumartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Ana yön

Yer üzerinde bulunan bizlere göre, yer yuvarlağı etrafında yer de ğiştiren güneştir. Görünürde, güneş etrafında dönen yer değildir. Nasılki, bir trendeki yofcu, trenin değil de ya nındaki şeylerin yer değiştirdiğini 1 sanır, Yer yuvarlağı batıdan doğuya doğru döndüğü için, biıe güneş do ğudan batıya doğru yer değiştiriyor gibi görünür. Nasılk trendeki yolcu da, türlü yerlerin (telgraf direkleri, ağaçlar, evler..), trenin gittiği doğrul fonun tersine doğru göz önünden kaçtığını görür. Suna göre doğu, bulunduğumu yerin çevren (ufuk) üzerinde gün-gece eşitliği sıralarında güne şin doğduğu yerdir. Batı, güneşin bu sıralarda çevren üzerinde battığı yer dir. Böylece doğu ve batı birer yön- dür. Bu durumda doğu yönü sağ ya-l na alınırsa çevrende ön taraf kuzey olur, arka taraf güney olur, işte do ğu, batı kuzey, güney olarak adlan dırılan bu dört yöne ana yönler de nir. Ana yönler, güneşin Yer etrafın da görünürdeki yürüyüşü ile belli olur. Bu da yerine kendi ekseni çev resindeki gerçek hareketinden yani dönden doğmuş bir olaydır. Ana yörıler arasındaki ikinci de receden yönler de vardır ki bunlara ara yönler adı verilir.

Ana yön kavramının tanımı toplam 7412 kez görüntülenmiştir.