Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
16 Haziran 2024 Pazar

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Akışlı bölge

Sınırları içinden doğan akarsuların denize ulaşabildiği bölgeler. Akışlı bölgelerde yağışların yağışların verdiği su, buharlaşan sudan çoktur. Böyle yerlerde buharlaşan ve sızan sudan arta kalan ve yeryüzünde akan sular, bir yatak boyunca toplanır, akarlar. Bu akarsular, akışlı bölgeler de önlerine çrkan yer kabartıların ya dolaşır, ya boğaz biçiminde orayı yarar, ya da birikerek gölleri doğurduktan sonra oradaki çukur bir yerden geçerek yollarına devam eder, sonunda denize ulaşırlar. Sözgelişi, bol yağışlı Avrupanın bütün ırmakları denize uraşabilmişlerdir. Buna karşılık, orta yerleri çok kurak olan Asya’nın her yanının suları denize ulaşamamış, bir kısmı ortadaki kapalı teknelerde kalmıslardır ki, buraları içe akışlı bölgeler olmuşlardır.

Akışlı bölge kavramının tanımı toplam 3279 kez görüntülenmiştir.