Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
16 Nisan 2024 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Yöre bilgisi

Oldukça küçük bir bölgede veya bölgecikte her türlü coğrafya olaylarının o yere uyan bir birleşmesinden ve birbiri üzerine olan etkilerinden doğ muş bir birliği, bütünü ile gözönüne alarak araştıran, İnceleyen bir bilgi. Yöre bilgisi coğrafyanın bir koludur. YÖre bilgisinde yöre (ipleri belirtilir. Yöre İçinde canlı cansız her şey bir uyum içinde birleşmiştir Hava, su, yeryüzü biçimleri, bitki örtüsü, topraklar, insanın yaptığı her türlü işler (ev, köy, kent, şehir, yol, kop rü, su yolu, sanal eserleri..) birbiriyle kaynaşmış, yerine ve birbirine uy muştur. Bunlardan her biri yöreyi doğuran birer unsur olduklarına göre, yöre bilgisinin inceleyeceği ve hepsini o yerde bir bütün olarak gözönüne almağa çalışacağı olaylardır. Yöredeki olaylar sadece, yerinde duranlardan İbaret değildir. Yörede yaşayan, yer değiştiren canlılar da oranın özelliği içine girer. Sözgelişi, sürüler halinde beslenen, yetiştirilen, yaylalara çıkıp sonra yine ağıllarına inen hayvanlar yöreye özel bir durum verir. (Yaylacılık). Bunun gibi, türlü iş yerlerine, tarlalara, bahçelere, hergün sabah akşam, yıl içinde mevsimlere göre gidiş gelişteki yer değiştirme de yöreye ayrı bir özellik verir. Bütün bunların yanında ve içinde yörenin güzelliği (estetiği) de her yöre için önemli yer tutar. (Yöre, Doğal yöre, İşlenmiş yöre. Zorlanmış yöre. Peyzaj, Landşaft, Manzara, Yöre görünüşü. Bakım).

Yöre bilgisi kavramının tanımı toplam 3308 kez görüntülenmiştir.