Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
25 Mayıs 2024 Cumartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Ağaç

Odunlaşmış bir gövdesi, yaprak ya da yapraklı dallardan bir üstü. Bir bitkiye ağaç olma özeliğini en başta gövdesi verir Gövde, kimi ağaçta, ağacın tepesinedek uzanır (kozalaklı ağaçlarda olduğu gibi, ya da yapraklı ağaç tepesinin başladığı yere k uzar, buradan başlıyarak gövdenin uzamasını, dikine büyüyen bir dal sağlar. Ağacın, büyümesi, her yıl çemberler biçiminde yeni dokuların eklenmesi ile olur. Bu çemberleri sayarak ağa cın yaşı bulunur. Ağaçlar, yapraklarının biçinılerine göre iğneli ağaçlar, yapraklı ağaçlar diye ikiye ayrılır. Yapraklarının can dik süresinc göre de “ap ak dö ken” (Yaprak dökümü), “yeşil kalan’ ağaçlar olarak ayırd. edilir. Ağaç içinde 50- 100 metre bo yunda ve 8-10 metre çapnda olanları vardır.

Ağaç kavramının tanımı toplam 5119 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler