kavak
Yapı ve Yeryüzü Şekilleri

Plato alanı olarak adlandıracağımız alan boyunca yer yer tek tepeler bulunur. Yükseklikleri genel olarak 1000 m'yi geçmez. Buna karşın güneyde yer alan Kale Tepesi 1097 m ile araştırma alanının en yüksek tepesidir.

Bu platoluk alanda en önemli akarsu Mert Irmağı'dır. Mert Irmağı, Hacılar dağından doğar ve Samsun'da Karadeniz'e karışır. Birçok kol ile beslenen akarsunun akım hızı DSİ verileri ile aşağıdaki gibidir.

Mert Irmağı Uzun Yıllar Akım Ortalaması


Mert Irmağı'nı besleyen akarsulardan başlıcaları Cevizlik, Çirişli, Ortaköy, Dumanlı, Asarcık dereleridir.

Jeolojik Yapı

En başta tamamen Üst Kretase arazisi iken daha sonra yer yer beliren kireçtaşı olistolitleri ile şekillenmiştir. Marn-Şeyl ardalanması dikkati çeker. Ayrıca Mert Irmağının biriktirdiği Kuaterner Alüvyonları da araştırma alanının tam ortasındadır. Aşındırmanın henüz ileri safhada olmadığı, kuzeye yönelen Mert Irmağı civarında tabanın küçüldüğü gözlemlenir.

Arazi Kullanımı ve Toprak Özellikleri

Araştırma alanında 4 tür toprak türüne rastlanır. Zonal toprak türlerinden Kahverengi Orman Toprakları, Kestanerengi Topraklar ve Gri-Kahverengi Podzolik Topraklar. Azonal türden ise Kolüvyal topraklara Mert Irmağı çevresinde rastlanır.

Fazla bir verimli toprak bulunmamakla birlikte, Mert Irmağı çevresinde sulu tarım yapılmaktadır. Ormanlık ve Çayır-Mera alanları geniş yer kaplar. Kuru tarım yapılan yerlerde gözlemlenmektedir.

Bitki Örtüsü

Meşe ağaçları, bölgenin genel karakteristik özelliğini gösterir. Topluluk halinde beliren meşe ağaçları iki orman sınırı dışında kayın ve gürgen ile birlikte bulunur. Ayrıca Karaçam ve Kavak, çok az da olsa Mert Irmağı civarında görülmektedir.

Sararmış Meşe Ağaçları


Coğrafya sitesinin bir bölümüdür.
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan