kavak
Araştırma Alanı

Hazırlamakta olduğum Kavak ve Çevresinin Fiziki Coğrafyası lisans tezi kapsamında edindiğim bilgileri ve bu gezinin bana kazandırdıklarını paylaşmak üzere açmış olduğum bu sayfada, Türkiye'nin şirin ilçelerinden biri olan Kavak ve yakın çevresindeki çeşitli coğrafi olayları sizlere aktarmayı düşünüyorum.

Araştırma alanı aşağıdaki haritada göreceğiniz üzere batıda Büyükçukur, doğuda İmamlı, kuzeyde Tuvancık Deresinin yukarı çığırı ile aşağıda Kozansıkı'nın güneyinden geçirilecek bir çizgi ile sınırlıdır.Samsun'a 40 km uzaklıkta olan Kavak; Ladik (Amasya), Havza (Samsun) ve Asarcık (Samsun) ile komşudur.

Kavak, yaklaşık 8000 nüfusa sahip ekleyelim bu nüfusa kırsal kesim nüfusu dahil değil. Kavak'ta azımsanmayacak bir kırsal nüfus var. 83 köyü mevcut.

Coğrafya sitesinin bir bölümüdür.
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan