Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
21 Temmuz 2024 Pazar

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Yandan aşınma

Akarsu yatağının yanlara doğru genişlemesi olayı. Buna yanlıma aşınma da denir. Bu türlü aşınmalar sırasında akarsu, geçtiği yerin yanlarını kemirir, oyar. Bunun daha yukarısına doğru uzanan yamaçtaki ufalanmış taş parçalan da kaymalarla suyun kıyısına ya da içine düşer. Yandan aşınma, derine olan aşınmadan daha uzun sürer. Ancak, derine ve yana olan aşınmalar, birlikte işlerler. Her iki yöndeki islemelerle akarsu yatağı genişler, Yandan aşınma, ırmağın her İki yakasında bir olmaz. Irmak, bir kıyısını öbüründen daha çok kemire bilir. Böylece ırmağın menderes biçimleri belirir. Bunun da çarpak, y.ğınak yerleri doğar. (Derine aşınma).

Yandan aşınma kavramının tanımı toplam 3356 kez görüntülenmiştir.