Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
25 Şubat 2024 Pazar

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

PIHTILAŞTIRMA

Fiziko-kimyasal bir ön arıtma süreci. Burada atık suyu demir, klorür, alüminyum sülfat çözeltileri eklenerek çözünmüş veya kolloidal maddelerin yüzen ve çökelebilen katılara dönüşmesi sağlanır.

PIHTILAŞTIRMA kavramının tanımı toplam 3332 kez görüntülenmiştir.