Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
18 Ocak 2022 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

PIHTILAŞTIRMA

Fiziko-kimyasal bir ön arıtma süreci. Burada atık suyu demir, klorür, alüminyum sülfat çözeltileri eklenerek çözünmüş veya kolloidal maddelerin yüzen ve çökelebilen katılara dönüşmesi sağlanır.

PIHTILAŞTIRMA kavramının tanımı toplam 2899 kez görüntülenmiştir.