Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
19 Nisan 2024 Cuma

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Nehir

Akarsuların büyüğüne verilen ad. Arapça aslı nehr olup, dilimizde nehir şeklinde kullanılmıştır. Fakat sözgelişi Tuna nehri şeklinde geçer. Nehrin çoğulu enhar’dır. Dilimizde çok kullanılmış olan nehir kelimesinin önceleri çoğulu enkar şeklinde kullanrlrrken, sonraları nehirler olmuştur. Arapçada nehr, her türlü ‘‘büyük akarsu” yani ırmak karsılığı kullanılır. Dilimizde ise bir alışkanlık olarak nehir, ırmaktan daha büyük olan akarsular için kullanılagelmiş,böylece küçükten büyüğe doğru, dere, çay, ırmak, nehir dizisi belirmistir. Ancak, aslında nehir ile ırmak arasında belirgin bir sınır bulmak güçtür. Sözgelişi “Asi Nehri” şeklinde geçen ad, gerçekte 450 Km. boyunda,sularının tutarı bakımından da sadece bir ırmaktır. Kızılırmak, Yeşilırmak ise, Asi Nehrinin hemen hemen iki katına yakın boydadır. Bu da gösteriyor ki, nehir adı, ırmak kelimesinin henüz yayılamamış olduğu sıralarda, çok yerde ırmak yerine de kullanılmıştır. Bugün dilimizde büyük akarsular için nehirle birlikte ırmak kelimesi yaygın olarak kullanı1maktadır.

Nehir kavramının tanımı toplam 20933 kez görüntülenmiştir.