Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
25 Mayıs 2024 Cumartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Eşyükselti eğrisi

Deniz yüzünden aynı yükseklikte bulunan yerlerin birleştirilmesinden el de edilen eğri. Başka bir deyişle çekül doğrultusunda eşit aralıklarla Sabit aralık veya ekLiidistans. geçtikleri düşünülen yatay düzlemlerin, yer kabartısının yüzü ile yaptığı ara kesitler. Bu eğriler haritada girintili çıkıntılı çizgiler olarak görülür. Bun lardan birinin geçtiği her noktada yükseklik birdir. Bu eğrilerin, aynı topoğrafya haritasında sık geçtikleri yerler dik yamaçlardır, seyrek geç tikleri yerler ise düz yerlerdir. Dim dik olan kayalıklarda ise bu eğriler ya son derece sık geçer, ya da üst üste gelirler. Eşyükselti eğrileri iç içe kapalı çizgilerdir. Her eğri kendisinden daha çok yükseklik gösteren eğrilerin çevresini dolaşır. Kapalı çanaklarda ise özel bir durum belirir. Böyle yerlerde çanağın içine doğru bir ok çizilerek burasının kapalı bir çanak olduğu belli edilir. lzohipsler, Yükseklik eğrileri, Tesviye münhanisi, Eşderinlik eğrisi, Izobat.

Eşyükselti eğrisi kavramının tanımı toplam 15900 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler