Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
24 Haziran 2024 Pazartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Ekvatoral iklim

Ortalama bir değerle dönenceler arasındaki bölgelerin iklimi. Bu iklimler, yer yer dönenceler boyunu da aşar. Bu iklimde sıcaklık bütün yıl boyunca 20dereceden aşağı düşmez. Yıl içinde sıcaklık oynamaları sadece birkaç derecedir. Her mevsimi yağmurludur. Güneşin başuçtan geçtiği iki defaya uyan iki bol yağmurlu zaman vardır. Bunlar arasındaki zamanlarda da yağmur yağar, fakat biraz azalmış bulunur. Bununla ilgili olarak, buralarda yerleşmiş olan Avrupalılar bol yağmurlu zamana kış mevsimi anlamına gelen invierno Ispanyolca. ve hivernage Fransızca. adını vermiş, az yağmurlu zamanlara da yaz mevsimi anlamına gelen verano Portekizce. demişlerdir. Gerçekte ise burada kış ve yaz mevsimleri, bizim anladığımız şekilde yoktur. Mevsimler. Ekvatoral iklimde hava çoğunca nemli, bunaltıcıdır. Yağmurların yıllık tutarı 4 metreye yaklaşır. Burada ısınma yüzünden sürekli bir alçak basınç kuşağı uzanır. Bu iklimde düzenli rüzgar eser Alizeler. Bu iklimde gezici döngüler yoktur. Çok geniş yer tutan ekvatoral iklim bölgeleri yer yer türlü özellikler gösterir
Bu iklimlerin kimisi ekvator yakınında, yerel şartlarla da ilgili olarak çok sıcaktır. Çoğu zaman bulutlu, sisli, bunaltıcı, çok bol yağmurludur. Buraları balta .girmemiş ormanlarla örtülüdür. Kongo, Amazon tekneleri gibi. Buradan uzaklaştıkça az yağışlı yerler başlar. Senegal ve Sudan’da olduğu gibi. Buralarda seyrek küçük ağaçlı yerler, yarı çalılıklar belirmiştir.

Ekvatoral iklim kavramının tanımı toplam 22102 kez görüntülenmiştir.