Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
22 Nisan 2024 Pazartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Düzce

Keskin yer kabartıları, derin dereleri, dik yamaçları bulunmıyan yayvan uzanışlı, yumuşak. görünüşlü yerler. Bunun için böyle yerler için düzce kullanılır. Buraları ne bir ova gibi dümdüz, ne de dağlık yerler gibi çok inişli çıkışlıdır. Düzce arazide tepeler bile tatlı, yassı, yayvan uzanişlıdır. Düzce, biraz dalgalı, yassı sırtların bulunduğu, arada düzlüklerin de yer aldığı yer biçimleridir. Uzun zamanlar aşınarak yıpranmış, düz olmaya doğru gitmiş ski yöreler,. böyle düzce arazi görünüşündedir. Bu gün, bu arazi emlestir yerine, bu arazi düzcedir, denilmektedir.

Düzce kavramının tanımı toplam 4060 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler