Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
21 Temmuz 2024 Pazar

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Düden

Kalkerli arazide erime ile oluşan daire biçimli kapalı çukurluklara düden denir. Düdenler yer altı sularını birbirine bağlayan kanallardır. Düdenlere halk arasında su çıkan, su batan gibi adlar da verilir. Karstik bölgelerde karstik maddelerın sular tarafından çözünmesi veya mağara ta yanının çökmesi ile oluşan, birkaç metreden birkaç yüzmetre derLnliğe kadar ulaşabilen kuyu. Kireçtaşı, alçıtaşı gibi sularla eriyebilen taşların, tabakaların geniş yer tuttuğu, karstik bölgelerde oluşan çeşitli biçimde, türlü büyüklükte çanaklar. Düden, yerine göre değişmek le beraber, Batı dillerindeki dolin teriminin dilimizdeki karşılıklarının biridir. Düden kelimesi, yurdumuzun bir çok yerlerinde yaygındır. Düden’in eskiden beri kullanıldığ bi linmektedir Yüzlerce yıl önceki kaynaklarda düden bataklık, girdab anlamına gelmiştir. Düdene benzer birtakım çukurluklara yurdumuzda obruk adı da verilir. Düdenler türlü derinlikte olur . Bir kaç metreden birkaç yüz metre derinliğe kadar. Düdenlerin kimisi doğruca suyun eritmesirıden, kimisi de mağara tavanların çökmesinderı doğmuştur. Düdenlerden kir içinde sular birikerek göl olur ki, bunlara düden gölu adı verilir. Su yutan. Kireç taşlarının çözünmesi ile oluşan huni biçiminde bir karst şekli. Bazı göl ve akarsular, düdenlerce yutularak yer altı akarsularım oluşturur.

Düden kavramının tanımı toplam 41707 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler