Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
18 Mayıs 2024 Cumartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Dolin

Kalker platolar üzerinde görülen, oval şekilli erime çukurluklarıdır. Genellikle derinlikleri az, genişlikleri fazladır. Türkiye’de özellikle Toroslar’da dolinler yaygın olarak görülür. Halk arasında kokurdan, koyak, tava gibi adlar verilir. Dolinler oluşum şekillerine göre iki gruba ayrılır : Slovence dolina vadi, çanak, ocak, delik anlamına gelen kelimeden alınarak bir terim durumuna getirilmiş bir kelimedir ki, karstik bölgelerdeki bir çeşit çanaklara verilen addır. Dilimizde dolinin karşılığı olarak Tava, Koyak, Kokurdan, Duden yerine göre kullanılır. . Kireç taşlarının karbondioksitli sularla çözünmesi sonucu oluşan çukur alan. Karstik bölgelerde oluşmuş çanaklara verilen isim. Kalker platolar üzerinde görülen, oval şekilli erime çukurluklarıdır. Genellikle derinlikleri az, genişlikleri fazladır. Türkiye’de özellikle Toroslar’da dolinler yaygın olarak görülür. Halk arasında kokurdan, koyak, tava gibi adlar verilir. Dolinler oluşum şekillerine göre iki gruba ayrılır :

Dolin kavramının tanımı toplam 16651 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler