Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
21 Temmuz 2024 Pazar

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Doğal Yöre

İnsanın, yaşadığı yerdeki doğal varlıklarıhenüz yeter derecede işliyemediği vedeğiştirememiş olduğu yerler. Doğal durumlarını olduğu gibi saklıyan bu türlü yerler arasında balta girmemiş ormanlar, bozkırlar, dağlık yerler vardır. Buralarda insanlar, daha çok, toplayıcı, avcı, balıkçı olarak geçinir, birbirinden uzak ve ayrıksı yerleşme yerlerinde barınır, doğa güçlerinin ve olaylarının hemen her türlü sünün baskısı, korkusu altında yaşar. İnsanın yerleşmeye hiç yanaşmadığı kutup bölgeleri, çöler, yüksek dağlar ise doğal yörenin hemen hemen el değmemiş olanlarıdır. İnsan elinin çok değmediği ve doğal varlıklar üzerinde kendi isteğine uygun şekilde işliyemediği bu doğal yörelerle işlenmiş yöreler arasında çok sayıda geçiş şekilleri vardır. Doğal yörelerin kimisi üzerinde in san yok edici şekilde işlemiştir. Söz gelişi, ormanlarını ortadan kaldırmış, bunun yerini çalılık, fundalık, dikenlik yerler tutmuş, yörenin eski doğal durumu tanınmaz olmuştur. Ancak, burada yöre işlenmemiş olup, zorlan mış ve doğal varlıklarının kimisi yok edilmiştir. . işleme coğrafyası, Beşeri coğrafya, Yöre, işlenmiş yöre, Zorlanmış yöre.

Doğal Yöre kavramının tanımı toplam 3399 kez görüntülenmiştir.