Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
16 Nisan 2024 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Dislokasyon

Utince diciocare biri- birinden ayırmak, bozmak, dağıtmak. Bu terimle “yerkabuğunun türlü yerlerinin yerinden oynaması olayları” belirtilmiştir. Yerinden oynama. Fransızcada disloque kelimesi ayrılmış, parçalanmış, çatlamış demektir. Dislocation da parçalanma, biribirinden ayrılma anlamına gelir. İşte bu yolla dilimize disloke ve dislokasyon şeklinde yazılan kelimeler girmiştir. Disloke, yer kabuğu ve onun tabakaları için kullanıldığı zaman disloke karşılığı “yerinden oynamış” dislokasyon karşılığı “yerinden oynama” terimleri dilimizde kullanılır. “Akbayırın tabakaları yerinden oynamıştır” denildiğin de, bu tabakalar “disloke olmuştur”, anlamı çıkar. Zaten bu türlü yerinden oynamalarla yerkabuğunun tabakalarında kıvrılmalar, kaymalar, kırılma lar, bükülmeler, çatlamalar, ayrılma- lar olur. Bunların hepsi tabaka yerinden oynaması demektir. Yerinden oynama.

Dislokasyon kavramının tanımı toplam 6372 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler