Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
22 Haziran 2024 Cumartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Dinlenme yeri

İnsan sağlığına iyi gelen, çoğunca da içmelerin, kaplıcaiarın, kumsalların bulunduğu güzel havalı yerler. Böyle yerlerin iklimi yumuşak, sert, orta derecede olabilir. Çevresi ormanlarla kaplı ise böyle dinlenme yerleri daha da değer kazanır. Türlü dinlenme yerleri arasında deniz. kıyılarındaki yerler, yaylalardaki, dağlardaki yerler, orta yükseklikteki yerler vardır. Deniz kıyısı dinlenme yerlerinin havası mülayim, gece - gündüz arasındaki sıcaklık oynaması azdır. Denizden kıyıya doğru ılgıt ılgıt yeller eser. İnsan sağlığı, deniz kıyılarındaki havadan, sudan geniş ölçüde faydalanır. Yüksekliği 1.000 - 2.000 metre olan yaylalarda, dağlardaki dinlenme yerlerin de insanı canlandıran bir hava vardır. Burada sıcaklık, basınç düşmüş, güneşin ışınları da daha yakıcı olmuştur. Denizden yükseklik. Bütün bunlarla ilgili olarak “dinlenme yerleri iklim bilgisi” Al. Kurort klimatologie. adiyle bir bilgi kolu gelişmiştir. lklim.

Dinlenme yeri kavramının tanımı toplam 3380 kez görüntülenmiştir.