Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
06 Ekim 2022 Perşembe

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Deprem alanı

Deprem dalgalarının araçsız olarak Deprem araçları. duyulabildiği, sezildiği yerler. Bunlara “kab sarsıntı yerleri” anlamına gelen makroseism yerleri de denir. Yunanca makros büyük, seismos sarsılma. Bunlara karşılık, ancak araçların göstere- bildiği, fakat insanın sezemediği depremler de vardır ki, bunlara da “ince deprem” anlamını veren mikroseism Yunanca mikros küçük. adı verilmiştir. Deprem.

Deprem alanı kavramının tanımı toplam 3675 kez görüntülenmiştir.