Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
02 Aralık 2022 Cuma

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Delme

Petrol, doğalgaz Bitümler. çıkarmak, maden yataklarını araştırmak üzere makinelerin yardımiyle yeri pek derinlere doğru delme işi. Az derin sayılan delmeler birkaç yüz metreyi bulur. Çok derin delmeler ise 5.000.metreye varır.

Delme kavramının tanımı toplam 2961 kez görüntülenmiştir.