Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
25 Mayıs 2024 Cumartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Değişmezlik teorisi

Karaların, okyanus sürekli olarak bulunduklarını, yerlerinde kaldıklarını ileri süren görüş. Bu görüşe göre, büyük karalar, ulu denizler, şimdiki durumlarını andırır şekilde, geçmiş çağlar da da bulunmuşlardır. Bu görüşü ileri sürenlerden Soergel’e göre, yeryüzünde karatarın, denizlerin dağılışı ana çizgileriyle hiç olmazsa Birinci Çağdan hemen önce belirtilmiştir. Bu arada sadece sığ denizlerde, alçak yerlerde denizin ilerlemesi, çekilmesi olmuş, yer yer bu yönden değişiklikler belirmiştir. Yine bu arada denizler büyümüş, karalar küçülmüştür. H. Stille ise, bunun tersini ileri sürerek, karaların genişlemiş olduğunu, bunun da pekleşme lerle belirdiğini açıklamıştır. Karaların kayması teorisi, Büzülme teorisi, İnme-çıkma teorisi, Dağ oluşu teorileri, Dağ doğuşu teorisi, Yerkabuğu.

Değişmezlik teorisi kavramının tanımı toplam 4508 kez görüntülenmiştir.