Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
22 Haziran 2024 Cumartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Dalga düzlüğü

Yüksek kıyıların önünde, dalga çatlamaları yüzünden yar’ın gerilemesinden doğmuş düzce yer. Dalga aşındırması düzlüğü, ya da sadece dalga düzlüğü budur. Bu düzlük, denize doğru eğimlicedir. Yar’ın gerilemesi, dalgaların yar’ın eteğini kemirdikleri zaman boyunca sürer. Böylece dalga düzlüğu bu gerilemeye uyarcasına genişler. Dalga düzlüğünün üstünde yar’ın gerilemesi sıra sında koparak düşmüş iri kaya par çaları, taşlar, çakıllar bulunur. Deniz yüzünün olağan seviyesinde bulunduğu sıralarda dalga düzlüğü deniz dibinde bulunur. Buradan yer yer iri kaya parçalarının uçlarının su yüzünde görüldüğü olur. Fakat gelgit olayının belirgin oıduğu yerlerde denizin alçalmış zamanında dalga düzlüğü yüze çıkar. Bizim denizlerde olduğu gibi, gel-git olayının az olduğu yerlerde dalga düzlüğü her vakit deniz dibinde kalır, burada dalgaların sürtmesi, kemirmesi sürer.Yar’ın gerilemesiyle dalga düzlüğü genişledikçe dalgaların kıyidaki kemirme gücü de o derece azalır. Sonunda öyle bir durum belirir ki, en korkunç dalgalar ve deniz yüzünün en kabarmış zamanındaki dalga çat lamaları bile artık yar’a ulaşamaz olur. Böylece dalga düzlüğünün geliş mesi, genişlemesi artık sona ermiş bulunur. Dalga aşındırması, Dalga oyuğu, Kıyı aşındırma ovası.

Dalga düzlüğü kavramının tanımı toplam 3649 kez görüntülenmiştir.