Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
25 Haziran 2024 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Dağlar

Dağ adiyle anılan yer kabartılariyle bunlar arasında ve nındaki yüksek yaylalarrn topluluk yaparak geniş yerler tutması şeklinde beliren, derin vadilerin, dik yamaçların çok yer tuttuğu yüksek yerler. Bu yüksek yerlerin yanında ayrı durum gösteren geniş ovalar, göller, denizler bulunduğu için dağlar, bulundukları yerlerde sürekli kabarık yerler olarak belirmişlerdir. Sözgelişi, Akdeniz ile Iç düzlükleri arasında, 2.000 - 3.000 m.yükseklikteki Toroslar böyle dağlar dandır. Toros Dağları’nda bir de Toros Dağı vardır. Buna göre, dağlar kelimesi, dağ adı verilen yer kabartı larının toplandığı, aralarına yüksek yaylaların, derin vadilerin girdiği, yüksek kabarıklıklar topluluğu’nu be lirtir. Bu kelime ile Almanca Gebirge, Fransızca montagne, Ingilizce mountain terimleri arşılanmış bulunur. Buna karşılık, dağ kelimesiyle Almanca Berg, Fransızca mont, kelimesi arşılanmıştır. Dağ, Dağ oluşu, Dağ oluşu teorileri.

Dağlar kavramının tanımı toplam 4753 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler