Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
29 Mayıs 2024 Çarşamba

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Dağ yamacı

Dağın eteğinden doruk boyuna kadar uzanan eğimli yer. Dağ yamacı çok çeşit li uzanışta, biçimde olur. Bunlar bir sürekli eğim, ya da sadece omuz yer leri göstermekle kalmaz, yerine göre, üzerinde düzce yerlerin, döleklerin bulunduğu basamaklar b. l du rumunda da bulunurlar. Dağ yama cındaki bu düzlükler dölekler., ba. samaklar, çok yerde az, ya da çok dik inişlerle başka düzlüklere ulaşır. Dağ yamacının bu çeşitli biçimdeki uzanışı, bu dağların oluşlarını, geliş melerini açıklama bakımından faydalı tutamak noktalarıdır. Dağlar, Dağ oluşu.

Dağ yamacı kavramının tanımı toplam 20430 kez görüntülenmiştir.