Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
18 Mayıs 2022 Çarşamba

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Dağ iklimi

Deniz yüzünden yüksek yerlerde çeşitli özel likl beliren bir iklim örneği. Akdeniz boyundaki dağların çok yüksek olmıyan yerlerinde dağ iklimi yayla iklimi. yazın serin, soğukça geçer. Başka yerlerdeki dağlarda ise gece ile gündüz arasındaki sıcakhk oynamalari çok olw. Burada güneş tennıe , ışıma çok olur. Iklim, Hava.

Dağ iklimi kavramının tanımı toplam 7700 kez görüntülenmiştir.