Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
13 Nisan 2021 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Çukurel

Deniz yüzüne yakın, yarı tepelik, yarı düzlük yerlere verilen ad. Çukurel, aşınmalardan doğabileceği gibi, birikmelerden de ileri gelmiş olabilir. Cukurellerde yer yer ovalar bulunduğu gibi, tepeliklerde yer tutar. Sözgelişi, Kuzey Almanya ovaları adiyle anılan yerler bir çukureldir. Kanada da pek geniş bir çukureldir, Ana çizgileriyle çukurel, karalar kabartısının en aşağı basamağıdır. Buna karşılık, karalar kabartısının yüksek basamağı olan dağlık, yaylalık yerlerde Yüksekel yer tutar.

Çukurel kavramının tanımı toplam 2977 kez görüntülenmiştir.