Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
19 Haziran 2024 Çarşamba

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Çatı

Yapıların üstünü eğimli olarak örten kiremit, çinko gibi şeylerle bunların dayandığı ağaç iskelet. Çatı, birbirine çatılmış parçaların bulunduğu bir yap bölümüdür. Çatının biçimi ile bulunduğu bölgenin iklimi, insanların geleneği, göreneği arasında yakın ilgi vardır, Çok kar yağan bölgelerde çatı çok eğimli yapılır. Türlü çatı çeşitleri arasında şunlar çok görülür İki yanlı çatı, dört yanlı çatı, çadır biçimli çatı, kulemsi çatı, yuvarlak çatı. Çatının dış örtüsü türlü malzemeden yapılır. Bunda o yerin doğal şartları gözönünde tutulur. Çatı örtüsü, yağmur sularını aşağı geçirmemeli, kar örtüsünü çekebilmeli, karı aşağılara inmesine yer vermelidir. Isı alma-verme bakımından da bu malzeme elverişli olmalıdır Çatı örtmeğe yarayan malzeme arasında kereste, saz, kamış, kiremit, kiltaşı (dam şisti), çinko, çok çeşitli yapma (sun’i) malzeme vardır. Çatının çevresinde, yağmurların, eriyen kar sularının toplanıp aktığ oluklar yapılır ki, bunlara çatı, deresi, ya da sadece dere adı verilir. Büyük yapılarda çatının bir bölümünde düz bir yer de ayırt edilir ki, buraya saksılar dizilerek, oturmaya da elverişli bir duruma getirerek dam bahçesi, ya da çatı bahçesi yapılır.

Çatı kavramının tanımı toplam 3818 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler