Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
06 Aralık 2023 Çarşamba

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Camsı

Yerin içinden yüze çıkan erimiş sıcak maddelerin, soğuma sırasında billurlaşmayıp, şekilsiz olarak katıaşmış durumu. Sözgelisi, obsid adı verilen yanardağ camı, Pechtein denilen katrantaşı bunun örneklerdendir. Taşların camsı dokusu, pek çabuk katılaşma yüzünden olur. Her çeşit dış püskürük taş ile ilgili camsı taşlar vardır. Bunlardan söz edilirken camsı andezit, camsı bazalt gibi kelimeler kullanılır.

Camsı kavramının tanımı toplam 3228 kez görüntülenmiştir.