Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
22 Haziran 2024 Cumartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Buz tutma

Denizin, gölün, akarsuyun buz bağlaması, buz tutması olayı. Bunun için ‘‘dere buz tuttu’, ‘ırmak buz bağladı’, göl buz tuttu” gibi sözler kullanılır. Denizde buz tutma, ortalama bir tuzlulukta —20 yakınında olur. Tuzluluğu %10 olan denizlerde buz tutma 0,5 te belirir. Tuzluluk %30 ise buz tutma derecesi 1,60 de tuzluluk %o 40 ise buz tut ma 2,2 de olur. Tatlı sulu göllerde buz tutma kıyı dan ortaya doğru belirir. Göllerin buz tutması, liman kuşak iklimleriyle kutuplara yakın yerlerdeki göllerde olur. Az derin göl buz tutma olayı kıyı düz başlar, ortaya doğru genişler. Gölün yüzü iyice durgun ise buz tutma daha kolay olur. 2000 m. yükseklikteki göllerde buz tutma Kasımda başlar, Hazirana kadar sürer. Buzun k 30-80 cm yi bulur . Böyle göllerde kışın gölden yürünerek, ya da araba larla geçilir.Akarsularda buz tutma olayı, ırmağın taşıdığı su tutarına, sıcaklığın düşme hızına bağlıdır. Ilıman kuşağın soğuk iklim bölgelerinde, sert kışlarda sular, Q0 don aşağı sıcaklığa düşünce donma belirir, ırmak buz tutar. Soğuk iklimlerde ırmaklar yıl da bir iki ay, kimi yerde de birkaç ay buz tutar.

Buz tutma kavramının tanımı toplam 9833 kez görüntülenmiştir.