Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
28 Mayıs 2024 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Boylam

Bir yerden geçen meridyen ile başlangıç meridyeni arasındaki açı, o yerin coğrafi boylamıdır. Başka bir deyişle, bir noktanın boylamı, oradan geçen meridyen düzlemi ile başlangıç meridyeni arasında ki açıdır. Boylam açısı, bu iki düzle mm kestiği Ekvatorun, ya da paralel çemberinin yay üzerinde ölçülür. Yer yuvarlağı, kutuplardan geçtiği düşünülen birçok büyük çembere bölünmüştür, Bunlar meridyenler dir. Sayısız meridyen çemberi içinden birbirlerinden aynı uzaklıkta 360 tanesi seçilmiştir. Birbiri ardın dan gelen iki meridyen çemberi arasındaki uzaklık, bir boylam derecesi sayılmıştır. Başlangıç meridyeninden başlamak üzere doğuya batıya doğru 0-180 boylam bulunur. Aynı boylam üze rinde bulunan yerlerin saati aynı olur, Buna göre, iki yer arasındaki boylam farkı, bu iki yer arasındaki saat farkını verir. Böylece her 15 boylam arası bir saat tutar. Bunun için boylamlardan saat işinde faydalanılır.

Boylam kavramının tanımı toplam 13993 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler