Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
25 Mayıs 2024 Cumartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Bölge plancılığı

Düzensizlikten doğacak zararları, bütün bir bölgede birbiriyle bağdaşabilen bir düzen kurmaya yarayacak şekilde, her şeyi yerli yerinde yapmak en çok verimi sağlayacak şekilde yerden faydalanmak üzere girişilen işler. Bundan başka, bölgenin doğal varlıklarını en iyi şekilde işlemek, yıkıcı işletme yollarından kaçınmak için de çalışılır Bölge plancılığında, çizilmiş bir programa ve düzene göre gidilir. Gelişecek bir bölge plancılığı hazırlanırken, o bölge üzerine derinliğine, genişliğine bilgi toplanması, bölgede araştırmalar yapılması, bölge ile ilgisi bulunan her türlü iş adamlarının düşüncelerinden yeter derecede faydalanılması gerekir.

Bölge plancılığı kavramının tanımı toplam 3181 kez görüntülenmiştir.