Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
20 Temmuz 2024 Cumartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Bodden kıyıları

Derinliği pek az, girintisi çıkıntısı çok, karaya doğru iyice sokulmuş koylar ve körfezlerle dolu bir çeşit kıyı. Bu türlü kıyılara Kuzey Almanya’da, Baltık kıyılarında örnek biçimleriyle rastlanır. Bodden kelimesi de buradan alınmadır. Yurdumuzda bu türlü kıyılar yoktur. Bu kıyılar, önceleri buzullarla örtülmüş, bu yüzden dip buzullarıyla dolmuş bulunan yerlerin ağır, ağır çökmesiyle buralara denizin sokulmasından doğmuştur

Bodden kıyıları kavramının tanımı toplam 3851 kez görüntülenmiştir.