Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
16 Nisan 2024 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Blokdiyagramı

Yer yüzünün bir bölümünün hem şekillerini ve topoğrafik özelliklerini, hem de yapısını göstermeye yarayan, perspektif yollarla çizilen bir şekil. Bu şekil, sanki dörtgen, da çok- gen olarak derinlere doğru kesilmiş bir yerkabuğu bölümü olarak göz önüne alınır, Tıpkı, içini görüp de almak istediğiniz bir karpuzdan kesip bir parça çıkardığımız gibi. Blokdiyagramın, yer şekilleri bilimin de önemli yeri vardır. Böyle bir şeklin bir köşesi tam gözün karşısına getirilerek bakılırsa, iki yan ile bu aradaki iki kesit görülmüş olur, B özellikleri göz önüne alınırsa blokdiyagram yerine keselek demek de mümkündür.

Blokdiyagramı kavramının tanımı toplam 3700 kez görüntülenmiştir.