Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
24 Haziran 2024 Pazartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Basınç bölgeleri

Yeryüzündeki alçak ve yüksek basınç alanlarını içine alan bölgeler, kuşaklar. Geniş ölçüsüyle göz önüne alınırsa, enlemlerin uzanışına uyarcasına 7 basınç kuşağı bulunur. Bunlardan üçü ısınmanın doğurduğu basınç bölgeleridir Ekvator alçak basınç kuşağı, kuzey ve güney kutuplarını örten yüksek basınç bölgeleri. Bunların arasında, Yerin kendi ekseni etrafında dönmesi yüzünden dinamik sebeplerle belirmiş 4 basınç kuşağı vardır İki kutup çemberi çevresinde iki alçak basınç kuşağı ve her iki yarımkürede Ross enlemleri çevresinde iki yük sek basınç kuşağı. Bu kuşaklar, karalarla denizlerin dağılışı yüzünden değişikliğe uğrar. Bu kuşakları az de işmiş halleriyle okyanuslar üzerin de görmek mümkündür. Karalar üze rinde ise, belirgin olarak, yazın al çak basınç bölgeleri kışın yüksek basınç bölgeleri yer alır. Bütün bu değişmeler, denizler yarımküresi olan Güney Yarımküresinde daha düzenli bir durum gösterir Her yarımkürede kışın alçak basınç bölgeleri denizlerde , yüksek basınç bölgeleri karalarda bellidir.Yazları ise, bunun tersi olur.

Basınç bölgeleri kavramının tanımı toplam 5031 kez görüntülenmiştir.