Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
24 Haziran 2024 Pazartesi

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Bakıcak

Bir dağın, iki ayrı yöne dönük iki yamacının, güneşlenme , yağış alma bakımından ayrı durumu. Bakıcak, ya da bakacak olarak geçen bu kelime, görme, bakma bir yere bakma anlamına gelir. kelime, görme, bakma bir yere bakma anlamına gelir. “Bu evin bakacağı güzeldir, denizi görüyor” gibi cümleler kullanılır. Kuzey yarımküresindeki dağlarda bu iki yamaçtan biri kuzeye,ötekisi güneye dönük ise, güneş güneye bakan yamacı daha uzun bir süre ısıtır. Kuzeye bakan yamaç ise daha az güneş alır. Bununla ilgili olarak güneye bakan yamaç, kuzeye bakan yamaçtan daha sıcak olur. Bu yüzden az güneşli, gölgesi çok olan yamaçlar için kuz, kuz yaka, kuzay gibi adlar kullanılır. Buraları güneye bakan yamaca göre serin, nemli, ürünlerin daha geç olgunlaştığı bir yerdir. Daha bol güneşli yamaç için gön yaka, günay gibi kelimeler kullanılır. Buralarda bol sıcak ve güneş isteyen bağ benzeri bitkiler daha çok yetişir. Bunlar bakıcak ile ilgili durumlardır. Eğer bir dağın yamaçlarından biri denize dönük, ötekisi karaya doğru çevrik ise, böyle bir dağda denizden esen yellere bakan yamaç, karadan esen ye bakan yamaçtan daha bol yağış alır. Denize bakan yamaçta kışlar daha ılık, yazlar daha serin, iklim daha ılıman geçer. Bu da bir bakıcak olayıdır. Bak durumuna göre vadilerin, dağların, tepelerin yamaçları, birbirinden oldukça ayrı durumlar gösterir. Ilıman kuşak iklimlerinde güneş gören, yağış alan yamaçlar gür ormanlarla örtülü bulunduğu halde, karşı yamaç daha az bitkili, ya da yarı çıplak olarak görülür. Bakıcak yönünden kuz olan yamaçlarda yapraklanma, çiçek açma, ürün verme daha geç olur.

Bakıcak kavramının tanımı toplam 7286 kez görüntülenmiştir.