Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
21 Eylül 2023 Perşembe

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Bahar

Astronomi bakımından, güneşin, tutulma dairesi - üzerinde 21 Marttaki yerinden 22 Haziranda yaz gün dönümü noktasına gelmesine kadar geçen süre. Gün - gece eşitliği, Gün dönümü, Mevsimle Bahar yerine ilkbahar kelimesi çok kullanılır. 21 Martta Yer yuvarlağı, Tutul çemberi ile gök ekvatorunun kesiştiği bir yerde bulunur. Bu sırada yuvarlağı her iki yarımkürenin eşit bölümlerini güneşe tutar. 0 gün,gece ile gündüz birbirine eşittir, 1 Kuzey Yarım küresinde oturanlar için 21 Marttan 22 Hazirana kadar geçen süre bahardır. Baharda anlam gelmek üzere de baharın kelim çok yerde kullanılır Bahar, kimi yerde, kimi yılda iyice belirgin olur. Aşağı yukarı üç sürer, Fakat kimi yerde sadece birkaç hafta sürer. Baharın Baharda demek olan kelime. Sözgelişi ‘baharda çiçekler açar”, yerine ‘ baharın çiçekler açar” da denir. Böylece, dilimizde yazın, güzün, kışın kelimelerinin yanında baharın kelimesi de vardır. Bahçe Sebze, meyve ağacı, çiçek yetiştirilen toprak. Bahçe, ya bir evin bahçesin de olduğu gibi, süs ve güzel görün için yetiştirilir ya da kazanç getirmesi düşüncesiyle daha geniş ölçü dikilir. Bu arada öğretim ve bilgi kaynağı olarak ta bahçeler düzenlenir ki, bunlara nebatat bahçesi ve bitki bahçesi denir. Ayrıca yine öğretime yarayacak şekilde o bahçeleri yapılmıştır. Kazanç getirmesi düşüncesiyle iş bahçeler arasında sebze bahçeleri gül bahçeleri, çilek bahçeleri başta gelir. Bunlar, küçük topraklarda çok verim alman Bu işe bahçecilik denir. Bahçelerde bel, kürek, tırmık, çapa bitki makası gibi çeşitli araçlar-dan faydalanmak gerekir. Bahçe işleri ince işlerdir. Bahçeci köy. Ana geçim kaynağı bahçecilik olan, sebze, meyve bağ yetiştiren köy. Böyle yerlerde toprak ve verimli, çok değerli, fakat dardır. Bu köylerin k dağınık köy , kimisi de küme köy biçimindedir. Faydalanılacak toprağı az harcamak için, evlerin az yer tutma- Sina çalışılmıştır. Buralarda turunçgiller, sebze, çeşitli meyveler, zeytin gelir getiren ürünlerdir. Köylü burada, en çok, çapa ile çalışır, ince iş yapar

Bahar kavramının tanımı toplam 3987 kez görüntülenmiştir.