Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
25 Şubat 2024 Pazar

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Aykırılık

Olayın, bir kurala uymaması. Bu kelime çoğunca iklim biliminde kullanılır. Bir enlem boyunda bulun rr,ası beklenen ortalama sıcaklık de ğerinin bir yerde bu değere uyma- masl halinde, burada bir aykırılık bulunduğu söylenir. Her paralel çem. bonn boyuna düşen yerlerin ortala ma sLcaklığı ayrı ayrı hesaplanmış tır. buniar aylık, yıllık ortalamalar olabilir. Sözgelişi, 30 kuzey enle minin yıllık ortalama sıcaklığı, yak laştırma olarak 2O,4 Ocak ortala ması 27,3 tür. Ancak bu çember boyundaki her yerin bu olağan sıcaklıktan ayrı bir değeri bulunabilir. Işte bu ayrı değere bir yerdeki sıcaklık aykırılığı’ denir.Bir harita üzerinde aynı aykırılığı gösteren yerler birleştirilerek bura lardan 4-aykırılık eğrileri geçinlir. Dilimizde kullanılmış olan anemali kelimesinin yerini aykırılık tutar.

Aykırılık kavramının tanımı toplam 3514 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler