Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
16 Nisan 2024 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Antropoloji

Insanın hayvan dünyasındaki yeri bakımından incelenmesini ana yol olarak tutan insan bilimi. Insani, ortaya koyduğu işleri inceleyen bu bilim iki kola ayrılır: Doğal antropo loji (Fizik antropoloji), kültürel antropoloji. Bunların da dalları vardır. Doğal antropoloji, insanın memeli hayvanlarla primatrar arasındaki yerinin gelişmesini, fosil insanı, şimdiki insan soylarını, insan kökenini, ki yaslamalı insan fizyolojisini inceler. Doğal antropolojide insanın, insanı andıran maymunların yakını olduğu, bunlardan Üçüncü çağ sonunda ayrıldığı ortaya konulmuştur. En eski gerçek insan örnekleri 1 mil yon yıl öncesine aittir. Ilk bilinen ör neklerden pitekantrop (Cava adamı) ve sinantrop (Pekin adamı) bir ta kım maymun özellikleri de taşımış tır. Bu günkü insan ve Buzul çağının sonundan bu günedek gelen bü tün insanlar bir türe bağlıdır. Antropolagiar insanları boy, baş, yüz, burun biçimleri, göz ve saç renklerine göre soylara ayırmıştır. Kültürel anropolojide, insan bilgisinin yazısız çağlardan bu günedek gelismesi, orgunlaşması, şimdiki insan toplulukiarınin türlü düşünceleri, geçim, yaşama, giyinme, barınma tarzları, dil, edebiyat, müzik, toplum işleri incelenir. Kültürel antropolojinin bir kolu ta rih öncesi yani prehistorya’ djr. Ilk kültür izleri Buzu’ çağının başında başlamıştır. (bk. Yontma taş çağr, Orta taş çağı, Cilalı taş ça ğt, Tunç çağı, Demir çağı).

Antropoloji kavramının tanımı toplam 7841 kez görüntülenmiştir.