Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
28 Eylül 2022 Çarşamba

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Ana kaya

Dış etmenlerle yerinden oy natılmamış, kendi yapısına göre ye rinde kalmış olan kayalar, taşlar, tabakalar. Bunlara yerli k.ys adının veıildiği de olur.

Ana kaya kavramının tanımı toplam 23056 kez görüntülenmiştir.