Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
17 Nisan 2024 Çarşamba

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Alüvyal set golü

Ana akarsuya katılan diğer bir akarsu yatağının ön kısmının ana akarsuyun taşıdığı alüvyonlarla kapatılması sonucu oluşan göl.

Alüvyal set golü kavramının tanımı toplam 8605 kez görüntülenmiştir.