Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
29 Eylül 2023 Cuma

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Alüvyal set golü

Ana akarsuya katılan diğer bir akarsu yatağının ön kısmının ana akarsuyun taşıdığı alüvyonlarla kapatılması sonucu oluşan göl.

Alüvyal set golü kavramının tanımı toplam 8432 kez görüntülenmiştir.