Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
19 Haziran 2024 Çarşamba

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Akmaz

Çok düz çukur ovaLarda ırmakların menderesler çizerek akyığı yerlerde zamanla menderes halkalarının kopup at nalı yarım hilal biçiminde beliren çanaklarda birikmiş sular. Bu sular, ırniağın kabarık bulunduğu, taştığı zamanlarda burada birikir. Bunlar yerine göre birkaç haftadan birkaç aya kadar, kimi yerde daha uzun zaman yay biçimli birer gölcük olarak kalır, bataklık, sazlık yerler durumunda bulunurlar. Birikmiş suların bulunduğu bu çanaklar birer kopmuş menderestir. Akarsuyün, mendereslerini iyice geliştirdiği, suların, son derece az eğimli bir yatakta salına salına güçlükle akabildiği sıraarda, ırmağın taşkın bir zamanında sular menderes boynundan geçer, burayı yırtar böylece yeni bir kısa yoldan yoluna devam eder. Eski bölünmüş yer ise, ırmağın yanı başında fakat yeni su yatağından ayrıksı ve akmaz halde kalmış bir durumda bulunur. Işte bu ayrılan eski menderesteki kalık sudur. Menderesli büyük ırmakların her iki yanında bu yarım çember biçimli akmazlar sıra sıra uzanır. Aksülamel

Akmaz kavramının tanımı toplam 3409 kez görüntülenmiştir.