Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
23 Nisan 2024 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Ağız

Bir akarsuyun, bir başka akarsuya, bir göle, bir denize döküldüğü yer. Böyle bir ver için ırmak ağzı, dere ağzı da denir, ir mağın ağzı, derenin ağzı şeklinde de kullanıldığı olur.Denize dökülen ırmaklar, kıyı- boyunda büyük, yada küçük bir girinti ile sona ererler. Bu girintinin biçimi genişliği, derinliği denizle akarsuyun birlikte yaptıkları etkiye bağlıdır. Akarsu, denk eğris ulaştığı zaman ağız eğimi çok azalır, suyun akış hızı kesilir. Bu nun sonucu olarak, suyun içindeki parçacıklar dibe çöker, oröJ yığıl nıalar olur. Eğer denizde gelgit güçliice ise, kıyılarda akıntılar varsa, bu yığ biriktikçe süp ör, ağız yıkanır. Böyle ağızlar huni biçimi ahr ki, bunlara haliç denir. Denizde süpürüci olaylar yok sa, ya da az ise, akarsuyun getirdiğiparçacıklar ağızda yığrlrr. Zamanla ağız dolar, yerini değiştirir. Ağızın önünde topuk belirir, da ha ileri bir gelişmede delta meydana gelir. Irmağın ağzında kurulmuş bulunan limanlara ağız limanı denir.

Ağız kavramının tanımı toplam 24515 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler