Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
25 Şubat 2024 Pazar

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Adatepe

Dik yamaçlı, düzce kaya lık tepelerd Yerine göre üstleri taş kırıntılarile örtülüdür. lçlerinde bir dağı andıracak büyüklükte olan vardır. Bu tepeler, çevrelerindeki ge niş düzlüklere doğru beflrgn bir etekle inerler. Adatepeler, eski dağlık, yaylalık yer lerin aşınmasındon artakalmış çıkın tılardır ki, bir çeşit kalıktepe durumundadırlar.
Çevresindeki düzce yerler ortasında yükselen tepe er. Adatepe, sıcak kuşdkta, dönen. celer kuşağında meydana gelir.

Adatepe kavramının tanımı toplam 4032 kez görüntülenmiştir.