Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
19 Ocak 2021 Salı

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Adalar yayı

Karaların kimisinin önünde sıra sıra yaylar biçimin de uzanan ve kara gövdesinin öncüleri gibi olan ada dizileri. Büyük Okya nusun Asya kıyılarında kıvrım dağ ları yaylar biçimin de bük yapmış, b takım- adalar yayları (eski bir söy Lenişle girlandLarı ) meydana getir mişlerdir. Bu adalar yaylarile asıl kara gövdesi arasında birçok kenar denizleri sıraLanmıştır. Adalar yaylarının önünde çok derin deniz hendekleri uzanır.

Adalar yayı kavramının tanımı toplam 3041 kez görüntülenmiştir.