Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
19 Haziran 2024 Çarşamba

Avrasya

Brzezinski, “Avrasya’ya egemen olan dünyaya egemen olur” demektedir.

Avrasya neden önemlidir ve neden bu ölçüde ilgi alanıdır?

Avrasya, dünya tarihini yazan coğrafyadır.

Avrasya, eski ve yeni medeniyetlerin çok büyük kısmına beşiklik yapan topraklardır.

Avrasya, dünya nüfusunun yaklaşık %75’ine sahiptir.

Avrasya, dünya kara kütlesinin %37’sini teşkil eder.

Avrasya, dünya GSMH’nın %60’ına sahiptir.

Avrasya, bilinen dünya enerji kaynaklarının ¾’üne sahiptir.

Avrasya, ekonomik girişimler ve yer altı zenginlikleri bakımından, fiziksel zenginliklerin çoğuna sahiptir.

Avrasya, ABD’den sonra dünyanın 6 büyük ekonomisine sahiptir.

Dünyanın en büyük 6 silah alıcısı Avrasya’dadır.

ABD hariç, dünyanın resmi olarak bilinen tüm nükleer ve gizli nükleer güçleri Avrasya’dadır.

Avrasya, tarihinde bütünüyle barışı hemen hemen, yaşamamış bir coğrafyadır.

Avrasya demek savaş demektir.

Avrasya Jeopolitiği dünya jeopolitiğinin esasıdır.

Avrasya, üzerinde küresel öncelik mücadelesinin sürdürüleceği bir satranç tahtasıdır.

Avrasya’sız politika ve strateji düşünülemez.

Konu Başlıkları
Genel Bakış
Jeopolitiğin Tarihi Gelişimi
Türkiye Jeopolitiği
Avrasya
ABD'nin Hedefleri
Avrupa Birliği'nin Hedefleri
Rusya
Balkanlar
Orta Asya (Türkistan)
Ortadoğu
Yeni Koşullar ve Türkiye
Kaynakça