Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

İklimin etkisi ile oluşmayan ve katları olmayan toprak. Alüvyal toprak gibi.

azonal toprak kavramının tanımı toplam 10531 kez görüntülenmiştir.