Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Yer kabuğunun yüzünün, dış etkilerle işlenmesi yoluyla tür türlü biçimlere girmesi Türlü aşındırıcı güçler yer kabuğunun sular dışında kalan yerlerini Yeni karaları kemirirler, böylece yer yüzünde oyulmuş yerler belirir. Sanki bir Heykeltıraşın mermeri işlemesi ona istediği bir biçimi vermesi Gibi bu dış güçlerde yere türlü biçimler verirler ki biçimlenme adı verilen olay budur.

Biçimlenme kavramının tanımı toplam 2572 kez görüntülenmiştir.