Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
21 Nisan 2024 Pazar

Önemli Notlar

• Harita ve plânın en önemli özelliğinin, kuşbakışı çizim ve ölçeğinin olmasıdır.
• Krokiyi harita ve plândan ayıran tek özellik kabataslak olmasıdır.
• Haritalarda bozulma en fazla kutuplarda, en az Ekvator'dadır.
• Haritalarda en fazla ayrıntı plânlarda, en az ayrıntı Atlas Haritalarındadır.
• Büyük Ölçekli haritaların; en olumlu özellikleri ayrıntısının çok ve bozulma oranının az olmasıdır. En olumsuz özellikleri ise, gösterdiği alanın az olması ve duvarda fazla yer kaplamasıdır.
• Küçük Ölçekli haritaların; en olumlu özellikleri gösterdiği alanın fazla olması ve duvarda az yer kaplamasıdır.
• Yeryüzü şekillerinin haritalarda gösterilme metodundan; en kullanışlısı izohips metodudur. Tapoğrafya yüzeyini (engebeleri) en iyi ifade eden metod arama metodudur. Her ikisini birden ifade eden en iyi metod kabartma yöntemidir.

• İzohipslerde;
1. En fazla eğitim;çizgilerin sık olduğu yerde,
2. En az eğitim;çizgilerin seyrek olduğu yerlerdedir.

• Çizgilerin en sık olduğu yerde;
1. En fazla aşındırma,
2. En zor tırmanma,
3. En kısa uzunluk vardır.

• İzohipslerde;
1. En yüksek noktayı en içteki çizgi,
2. En alçak noktayı en dıştaki çizgi gösterir.

• İzobarlarda;
1. En derin noktayı, en içteki eğri,
2. En sığ yeri en dıştaki eğri gösterir.