Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
24 Nisan 2024 Çarşamba

Türkiye'de Akarsular

Türkiye Akarsularının Genel Özellikleri

1. Yatak eğimleri fazladır. Bunun sonucunda;

- Akış hızları fazladır.
- Aşındırıcı etkileri fazladır.
- Enerji potansiyelleri yüksektir.
- Ulaşıma elverişli değillerdir.

2. Rejimleri düzensizdir.

3. Akımları düşüktür. Yağışların az, havzalarının dar olmasından dolayı.

4. Boyları kısadır. Türkiye’nin bir yarım ada olması ve dağların kuzeyde ve güneyde kıyıya paralel olmasıdır.