Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Deniz yüzüne yaklaşacak kadar alçalmış ve düzleşmiş yeryüzü şekillerinin, yerkabuğunun yaylanmaları ile ilgili olarak, yeniden kabartı durumuna gelmesiyle belirmiş dağlar. Yontuk dağlar, binlerce metre yükseklikte bulundukları halde üzerlerinde düzce, dalgalıca bölümler bulunur, Ancak, bu yassı yükseklikler arasında, derin vadiler vardır.

Yontukdağ kavramının tanımı toplam 2276 kez görüntülenmiştir.